Tin y tế

Thông tin y tế trên các báo ngày 22/4/2021

Thông tin y tế trên các báo ngày 14/4/2021

Dưới đây là một số thông tin y tế đáng chú ý trên các báo ra ngày 14/04/2021, mời quý đọc giả đón đọc: Chiều...

Chi tiết

Thông tin y tế trên các báo ngày 22/4/2021

Thông tin y tế trên các báo ngày 13/4/2021

Dưới đây là một số thông tin y tế đáng chú ý trên các báo ra ngày 13/04/2021, mời quý đọc giả đón đọc: Tỉnh...

Chi tiết

Thông tin y tế trên các báo ngày 22/4/2021

Thông tin y tế trên các báo ngày 12/04/2021

Dưới đây là một số thông tin y tế đáng chú ý trên các báo ra ngày 12/04/2021, mời quý đọc giả đón đọc: Bản...

Chi tiết

Thông tin y tế trên các báo ngày 22/4/2021

Thông tin y tế trên các báo ngày 11/4/2021

Dưới đây là một số thông tin y tế đáng chú ý trên các báo ra ngày 11/04/2021, mời quý đọc giả đón đọc: Phó...

Chi tiết

Thông tin y tế trên các báo ngày 22/4/2021

Thông tin y tế trên các báo ngày 10/4/2021

Dưới đây là một số thông tin y tế đáng chú ý trên các báo ra ngày 10/04/2021, mời quý đọc giả đón đọc: Có...

Chi tiết

Bộ Y tế đề xuất mục tiêu có vắc xin để phòng COVID-19, từng bước đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch và phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong năm 2021; bảo đảm có đủ vắc xin từ năm 2022 trở đi - Ảnh minh họa

Mục tiêu năm 2021 có vắc xin COVID-19 trong nước

Tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nghiên cứu, phát triển vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế...

Chi tiết

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, lãnh đạo một số Vụ/Cục/Viện trực thuộc Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm cùng bà Rana Flowers - Trưởng Đại diện UNICEF, ông Kidong Park - Trưởng Đại diện WHO, bà Naomi Kitahara - Trưởng Đại diện UNPFA trong buổi tiếp và làm việc tại Bộ Y tế chiều ngày 1/4 Ảnh:Trần Minh

Nỗ lực để có vắc xin phòng COVID -19 cho người dân

Với mục tiêu đảm bảo miễn dịch cộng đồng trong năm 2021, Việt Nam cần 150 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 để tiêm chủng...

Chi tiết

Thông tin y tế trên các báo ngày 22/4/2021

Thông tin y tế trên các báo ngày 9/4/2021

Dưới đây là một số thông tin y tế đáng chú ý trên các báo ra ngày 09/04/2021, mời quý đọc giả đón đọc: Quy...

Chi tiết

Thông tin y tế trên các báo ngày 22/4/2021

Thông Tin Y Tế Trên Các Báo Ngày 8/4/2021

Dưới đây là một số thông tin y tế đáng chú ý trên các báo ra ngày 08/04/2021, mời quý đọc giả đón đọc: 100%...

Chi tiết

Thông tin y tế trên các báo ngày 22/4/2021

Thông tin y tế trên các báo ngày 7/4/2021

Dưới đây là một số thông tin y tế đáng chú ý trên các báo ra ngày 07/04/2021, mời quý đọc giả đón đọc: Ngày...

Chi tiết

Hỗ trợ
Bạn cần tư vấn?