Bệnh viện Phụ sản Trung ương hội chẩn – tư vấn – khám chữa bệnh từ xa

Ngày 05/3/2021 Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức hội chẩn- tư vấn – khám chữa bệnh từ xa cho các bệnh viện tuyến tỉnh...

Chi tiết