Nghiên cứu

menopause woman

NICE ban hành hướng dẫn đầu tiên về mãn kinh

Tháng 11 năm 2015, NICE (Viện Sức khỏe và Xuất sắc Lâm sàng Quốc gia)...

whatsnewaboutmenopause 104a57279bddcad4731e94742a831172

Có gì mới về mãn kinh 2016?

Viết bởi bác sĩ Karen Morton, chuyên gia tư vấn sản khoa và bác sĩ...

nams

Tuyên bố về vị thế mới của NAMS về việc sử dụng liệu pháp Hormone

Hiệp hội mãn kinh Bắc Mỹ (NAMS) đã công bố trực tuyến trên tạp chí...

rsz bms 1 400x400 1

Hội nghị thường niên của Hiệp hội mãn kinh Anh (BMS) 2018

Hội nghị thường niên của Hiệp hội mãn kinh Anh (BMS) 2018 tại Đại học...

Viên HRT liên quan đến tăng nguy cơ đông máu

Máy tính bảng HRT liên quan đến tăng nguy cơ đông máu trái ngược với...