Nghiên cứu

Cố vấn y tế Bác sĩ Karen Morton

Số GMC 2454319 MA MRCP FRCOG Bác sĩ Karen Morton là bác sĩ tư vấn sản khoa và bác sĩ phụ khoa tại Bệnh viện...

Chi tiết

Về vấn đề sức khỏe mãn kinh

Vận động cho sức khỏe phụ nữ tốt hơn thông qua giáo dục. Julieann Roberts luôn có niềm đam mê đối với các vấn đề...

Chi tiết

menopause woman

NICE ban hành hướng dẫn đầu tiên về mãn kinh

Tháng 11 năm 2015, NICE (Viện Sức khỏe và Xuất sắc Lâm sàng Quốc gia) Vương quốc Anh, đã ban hành hướng dẫn đầu tiên...

Chi tiết

Hỗ trợ
Bạn cần tư vấn?